Bộ Thương mại: Khả năng cạnh tranh về lực lượng lao động của Trung Quốc vẫn tồn tại

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-06 16:21:43
不小心删除了数据?微软应用商店上架Windows文件恢复工具|||||||

IT之家 6 月 27 日动静 微硬使用商铺方才上架了一个十分有效的东西,若是您没有当心删除或丧失了一些数据,那个东西能够会为您省来良多费事。

那个东西的称号为Windows 文件规复东西,是一个号令止东西,即便浑空了硬盘,它也能够帮忙您规复照片,文档,视频等。IT之家领会到,该东西以至能够从毗连的相机或 SD 卡规复数据,不外其没有撑持收集驱动器。

该东西撑持:

正在规复文件中定位文件名,枢纽字,文件途径或扩大名

规复 JPEG,PDF,PNG,MPEG,Office 文件,MP3 战 MP4,ZIP 文件等

从 HDD,SSD,USB 战存储卡中规复文件

撑持 NTFS,FAT,exFAT 战 ReFS 文件体系

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands