Nhân dân Nhật báo: Nền kinh tế sẽ tăng cường trở lại trong năm, và các điều chỉnh chính sách không nên quá mức

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-01 09:40:42
终于改了!64位版本Chrome将默认安装在“C:\ProgramFiles”目录下|||||||

谷歌正正在建复 Chrome 正在 Windows 上一个存正在 6 年之暂的 “成绩”。

Windows 用户正在装置 Chrome 时该当会留神到一个成绩,不管挑选的是 32 位仍是 64 位版本 ,Chrome 的默许装置地位皆是:

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome

因而,虽然装置的 Chrome 是 64 位版本,但使用法式仍是会将部门数据存储到 “Program Files (x86)”目次下。有人以为那个操纵是道欠亨的,因而正在 6 年前,也便是 Chrome 64 位版本推出没有暂后,正在 Chromium Bugs tracker 上反应了此成绩。

那位用户的操纵是先装置 32 位版本 Chrome,然后再晋级到 64 位版本,本来他认为 Chrome 会随版本晋级而将数据从 Program Files (x86) 迁徙到 Program Files,可是并出有。

其时 Chromium 工程师对此复兴到:“今朝是故意设想成如许的”,并暗示将来会迁徙到 64 位使用法式利用的 Program Files 文件夹。

六年后,谷歌终究要起头处理此成绩了。Chromium 的代码提交记载显现,64 位版本的阅读器将会被默许装置正在 “C:\Program Files”目次下。

按照 Chromium 工程师的道法,只要齐新装置才会默许利用此途径,若是体系曾经装置了 32 位版本,即使利用 64 版原来笼盖旧装置,阅读器仍是会保存利用旧的途径——惟有卸载再从头装置才会被装置到 “C:\Program Files”目次下。

Microsoft Edge 也被用户吐槽过一样的成绩,其卖力人则暗示他们遵照 Chromium 的处理计划。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands